Yabancı Dil Eğitimi

 TED ADANA KOLEJİ ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 1-4. SINIFLAR İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI:

Öğrencilerimizin;
•İngilizceyi severek öğrenmeleri,
• Kendilerine güvenmeleri ve eleştirel düşünme becerisi kazanmaları,
• Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde CEF-A1/2 düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmaları,
• Okudukları düzeye uygun temel dilbilgisi ve sözcükleri kullanmaları,
• Başka kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıma ve anlamaları,
• Kazandıkları becerileri düzeylerine uygun olarak geliştirmeleri ve hayata geçirmeleri,
• Uluslararası standartta İngilizce öğrenmeleri ve girecekleri uluslararası İngilizce sınavlarda başarılı olmalarıdır. (Bu amaçla okulumuzda 2014-2015 öğretim yılından itibaren Cambridge ESOL Young Learners (Starters ve Movers ) sınavları uygulanmaya başlamıştır.

  PROGRAMLAR

  İngilizce eğitiminde, tüm dil öğretim yöntem ve teknikleri, öğrenciden beklenen ilgiyi sağlamak için kullanılır. Her öğrencinin farklı öğrenme şekli olduğu düşüncesi ile sınıf içi etkinliklerin ve uygulanan tekniklerin, görsel-işitsel olmasına ve öğrencinin öğretilenleri yaşamına geçirebilmesine destekleyici olmasına özen gösterilir.
  1.Sınıflar:
Öğrenciler İngilizceyi, öğrenci odaklı aktivitelerle hikâyeleri, tekerlemeleri, dinleyerek, tekrarlayarak, resimleyerek, boyayarak, yapıştırarak ve canlandırarak öğrenirler. Derste aktif oldukları için öğrenme zevkini kazanırlar. Sınıflardaki teknik donanım ve çoklu ortam desteği derslerin daha ilginç islenmesinde yardımcı olur.

  1. sınıf öğrencilerimizin küçük yaşlarda telaffuz ve aksanlarının yabancı dilde kazandırılması amacıyla TED Genel Merkezi Yabancı Diller Direktörlüğü ile birlikte oluşturulan Phonics yayınları kullanılmaya başlanmıştır. Öğrencilerimiz İngilizce fonetik yapısını bu sınıf seviyesinden itibaren almaya başlamaktadır.

Bu seviye grubunda öğrencilerimiz 6 saat temel İngilizce ve yabancı öğretmenlerimiz tarafından sürdürülen 4 saat uygulamalı İngilizce programını takip ederler. Temel İngilizce derslerinde öğrencilerimiz dijital tabanlı Oxford yayınlarının ilk dönemde  First Explorers 1 ve ikinci dönem itibari ile First Explorers 2 yayınlarını kullanırlar. Yabancı dilde entegre beceriler sistemine göre oluşturulmuş olan bu yayınlar öğrencilerimizi İngilizcenin 4 temel becerisi olan “okuma, yazma,dinleme ve konuşma” alanlarında eş güdümlü olarak ilerlemelerini sağlamaktadır. Sınıflarımızda bu beceriler itools destekli sınıf içi yazılım sistemi ile verilmektedir.Bunlara ek olarak öğrencilerimize yabancı dilde okuma edinimini kazandırmak amacı ile haftada bir gün okulumuzdaki Reader Sınıfında derslerimiz işlenmektedir. İlk dönem itibari ile okumaya henüz geçmeyen bu grubumuzda Story Telling(Hikaye Anlatımı) metodu uygulanırken ikinci dönem itibari ile seviyelerine uygun kitaplar okutulmaya başlanmaktadır.

Bu grubumuzda değerlendirme ve yabancı dil kazanımları port folyo sistemi ile takip edilmektedir. Sınıf içerisinde yapılan etkinlikler ve ünite temelli kazanım çalışmaları dosya içerisinde yıl sonunda siz değerli velilerimize teslim edilmektedir. Bunun yanı sıra her haftanın sonunda  siz değerli velilerimize öğrencilerimizin dil beceri ve gelişimleri ile ilgili K12 net üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca velilerimizin öğrencilerimizin tüm öğrendiklerini ve kazanımlarını detaylı bir şekilde görebilmeleri amacıyla aylık bir bülten sizlerle K12 portalımız üzerinden her ayın sonunda paylaşılmaktadır.

 2.Sınıflar:
İngilizce dersleri, kısa hikâyelerden oluşan, hayal gücünü ve yaratıcılığı ortaya çıkaran materyaller desteği ile sürdürülür. Öğrenciler sınıf içi desteği ile görerek anlar ve yaparak öğrenirler. Derslerimiz teknik donanımlı sınıflarda çoklu ortam destekli olarak sürdürülmektedir.

Bu seviye grubumuzda Oxford Yayınlarının “Young Explorers-1 ve Young Explorers-2” kitapları kullanılmaktadır. Yabancı dilde entegre beceriler sistemine göre oluşturulmuş olan bu yayınlar öğrencilerimizi İngilizcenin 4 temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarında eş güdümlü olarak ilerlemelerini sağlamaktadır.Sınıflarımızda bu beceriler itools destekli sınıf içi yazılım sistemi ile verilmektedir.

Okulumuzda öğrencilerimizin okul sınırları dışında da İngilizce öğrenimlerini sürdürebilmelerini ve öğrendiklerini uygulayabilmeleri için çevrim içi İngilizce dijital öğretim platformu olan “Globed Raz-Kids” kullanılmaktadır. Yabancı öğretmenlerimiz program üzerinden öğrencilerimizin seviyelerine uygun ve okulda işlenen müfredata paralel olarak haftada bir ödevlendirme gerçekleştirmektedir. Verilen bu ödevlerin öğrenciler tarafından tamamlanıp tamamlanmadığını haftalık kontrol eden öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin ilerleme raporlarını siz değerli velilerimiz ile K12 portalı üzerinden periyodik olarak paylaşmaktadır. Ayrıca velilerimizin öğrencilerimizin tüm öğrendiklerini ve kazanımlarını detaylı bir şekilde görebilmeleri amacıyla aylık bir bülten sizlerle K12 portalımız üzerinden her ayın sonunda paylaşılmaktadır.

 

  1. Sınıflar:

Öğrenciler, İngilizce çalışmalarını sürdürürler. Bu düzey 1 ve 2. sınıflar ile 4 ve 5. sınıflar arasında geçişi sağlar. Programın düzeyi ve içeriği, okula önceden başlamış olan öğrenciler ile yeni katılan öğrencileri kaynaştıracak şekilde programlanmaktadır. Dil, öğrencilere yabancı uyruklu ve anadili İngilizce olan öğretmenler tarafından eğlenceli bir şekilde öğretilir. Programımızda, bu yaş grubunun ilgisini çekecek, oldukça ilginç konular ve farklı sınıf içi çalışmalara yer verilir. Öğrencilerin, yıl sonunda, temel dil yapılarını, basit dil kalıplarını ve sözcükleri dinlemeleri, anlamaları, konuşmaları, okumaları ve yazmaları hedeflenir. Öğrenilenler öğrencilerin becerilerini zevkle geliştirebilecekleri etkinliklerle de pekiştirilir. Bu etkinliklerin içeriğini, şarkılar, melodiler, karaokeler, canlandırmalar, oyunlar, hikâyeler, projeler, portfolyo çalışmaları, ikili çalışmalar, grup çalışmaları ve kişisel değerlendirme çalışmaları oluşturur. Derslerimiz teknik donanımlı sınıflarda multi-medya destekli olarak sürdürülmektedir.

Bu seviye grubumuzda, Cambridge Yayınlarının “World Explorers-1”  kitapları kullanılmaktadır. Yabancı dilde entegre beceriler sistemine göre oluşturulmuş olan bu yayınlar; öğrencilerimizin İngilizcenin 4 temel becerisi olan “okuma, yazma, dinleme ve konuşma” alanlarında eş güdümlü olarak ilerlemelerini sağlamaktadır. Sınıflarımızda bu beceriler itools destekli sınıf içi yazılım sistemi ile verilmektedir.

Okulumuzda öğrencilerimizin okul sınırları dışında da İngilizce öğrenimlerini sürdürebilmelerini ve öğrendiklerini uygulayabilmeleri için çevrim içi İngilizce dijital öğretim platformu olan “Globed Raz-Kids” kullanılmaktadır. Yabancı öğretmenlerimiz program üzerinden öğrencilerimizin seviyelerine uygun ve okulda işlenen müfredata paralel olarak haftada bir ödevlendirme gerçekleştirmektedir. Verilen bu ödevlerin öğrenciler tarafından tamamlanıp tamamlanmadığını haftalık kontrol eden öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin ilerleme raporlarını siz değerli velilerimiz ile K12 portalı üzerinden periyodik olarak paylaşmaktadır. Ayrıca velilerimizin öğrencilerimizin tüm öğrendiklerini ve kazanımlarını detaylı bir şekilde görebilmeleri amacıyla aylık bir bülten sizlerle K12 portalımız üzerinden her ayın sonunda paylaşılmaktadır.

Bu grupta öğrencilerimizin uluslararası platformda dil becerilerini ölçebilmek amacı ile “Cambridge Young Learners –Starters” seviyesinde sınava girerler.

  4.Sınıflar:
İngilizce derslerinde, öğrencilerin dördüncü sınıfa kadar öğrenmiş oldukları tekrarlanarak hatırlatılırken yeni dil yapıları ve sözcükler de öğrencilerin uygulamalarını sağlayacak etkinliklerle renklendirilir. Proje sunma, canlandırma, araştırma yapma ve şarkılar; dili pekiştirme aktivitelerini destekleyen etkinliklerdir. Dördüncü sınıfın sonunda öğrencilerin Avrupa Birliği standartlarında CEF-A1 düzeyine ulaşmaları hedeflenmektedir.

4.sınıflar düzeyinde İngilizce müfredatımız, 6 saat  temel İngilizce ve yabancı öğretmenlerimiz eşliğinde 4 saat uygulamalı İngilizce olarak sürdürülür. Sınıf içi çalışmalarda hedeflenen, uygun dil düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmektir. Bu çalışmalar proje ve performans etkinlikleri ile desteklenir. Bu sınıf düzeyinde öğrencilerimiz, okulumuz İnovasyon Merkezi  atölyelerini kullanarak  disiplinler arası öğrenmeyi sağlamak amacı ile belirlenen ve pekiştirilmesi istenen kazanımları İngilizce olarak önceden belirlenen tarihlerde  atölye projeleri ile desteklemektedir. Bu sınıf düzeyinde verilen İngilizce projeler Greenbox atölyemizde öğrencilerimiz tarafından sözel olarak sunularak sizlerle paylaşılmaktadır.

Bu seviye grubumuzda “National Geographic  Yayınlarının World Spin-1”  kitapları kullanılmaktadır. Yabancı dilde entegre beceriler sistemine göre oluşturulmuş olan bu yayınlar öğrencilerimizin İngilizcenin 4 temel becerisi olan “okuma, yazma, dinleme ve konuşma” alanlarında eş güdümlü olarak ilerlemelerini sağlamaktadır. Sınıflarımızda bu beceriler itools destekli sınıf içi yazılım sistemi ile verilmektedir.

Okulumuzda öğrencilerimizin okul sınırları dışında da İngilizce öğrenimlerini sürdürebilmelerini ve öğrendiklerini uygulayabilmeleri için çevrim içi İngilizce dijital öğretim platformu olan “RazKids”  kullanılmaktadır. Yabancı öğretmenlerimiz program üzerinden öğrencilerimizin seviyelerine uygun ve okulda işlenen müfredata parallel olarak haftada bir ödevlendirme gerçekleştirmektedir.Verilen bu ödevlerin öğrenciler tarafından tamamlanıp tamamlanmadığını haftalık kontrol eden öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin ilerleme raporlarını siz değerli velilerimiz ile K12 protalı üzerinden periyodik olarak paylaşmaktadır. Ayrıca velilerimizin öğrencilerimizin tüm öğrendiklerini ve kazanımlarını detaylı bir şekilde görebilmeleri amacıyla aylık bir bülten sizlerle K12 portalımız üzerinden her ayın sonunda bu grumuzda da  paylaşılmaktadır.

 DEĞERLENDİRME

  1.Sınıflar:

  1. sınıf seviyesinde değerlendirme öğrencilerimizin sınıf içi yaptıkları tüm ünite ve proje bazlı çalışmaların bir portfolyo dosyasında toplanması ve siz değerli velilerimiz ile yıl sonunda paylaşılması şeklinde gerçekleştirilir.Bunun yanı sıra her haftanın sonunda gerekli görülen öğrencilerimizin İngilizce derslerindeki akademik ve davranışsal gelişimleri ile ilgili K12 net üzerinden bilgi akışı sağlanmaktadır.

 2 ve 3. Sınıflar:

2.ve 3. sınıf düzeylerinde yabancı dil kazanımları dönemde 2 kez oluşturacağımız online google form değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelerin sizlerle K12 net üzerinden paylaşımı ile gerçekleştirilir.

  1. Sınıflar:

5 ve 6. sınıf Secondary Stage 1 programında yer alan öğrencilerimiz temel İngilizce dersleri üzerinden 2 yazılı sınav, 2 ders içi performans notu üzerinden değerlendirilirler. Temel İngilizce derslerinde öğrencilerimiz detaylı ve 2 bölümlü bir İngilizce sınavı ile değerlendirilirler. İngilizce sınavlarımızın 1. bölümü dinleme ve kompozisyon yazımı 2. bölümü ise okuma ve anlama, dilin kullanımı ve kelime bilgisi kısımlarından oluşur. Temel İngilizce sınavlarımız 2 ders saati sürmektedir. 1. ders saatinde sınavın 1. bölümünü bitiren öğrencilerimiz 2. ders saatinde sınavın 2. bölümünü tamamlarlar. Öğrencilerimizin sınav formatımıza aşina olabilmeleri ve gerçek sınav öncesi durumlarını tespit edebilmemiz amacıyla okulumuz İngilizce sınavlarından 1 hafta once “MOCK Exam Uygulaması” gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu sınavın sonuçları hem öğrencilerimizin eksik kazanımlarını saptamak hem de öncesinden önlem alabilmek amacı ile siz değerli velilerimiz ile K12 portalı üzerinden paylaşılmaktadır.Temel İngilizce sınavlarımızın 1. bölümü 30 puan 2. bölümü ise 70 puan üzerinden değerlendirilir.

 

 

 

 

 

ATATÜRK KÖŞESİ

#

TANITIM FİLMLERİMİZ
TED ADANA GAZETESİ

ŞİİR VE ÖYKÜ KİTAPLARIMIZ

BAĞLANTILAR

# # # # # # # # # # # #
# #