Branş Eğitimleri

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ

Başarı, ilham aldığın her şeyde doyuma ulaşmaktır.Başarmak için çalışmak ,çalışmak için öz denetim gerekir. Hayata atılan depar başarıya giden en kısa yoldur.Bu amaçlar doğrultusunda  Beden Eğitim ve Spor zümresi olarak  spor alanında kazanmak için  sporcu disiplini ile öğretmen ve antrenörler eşliğinde çeşitli branşlarda eğitim verilmektedir.Takım olma aidiyet duygusu  taşıyan her birey kazanılmış bir zafer gibidir. Beden Eğitimi ve Spor derslerinde temel branş eğitimi yanında yeni ve gelişmekte olan branş eğitimleri de verilmekte,bireysel gözlemler yapılmakta ve gelişim takip edilmektedir. Aynı zamanda her öğrenciye istediği her branş için  materyal ve malzeme imkanı sağlanarak öğle arası kullanabilmekte ve öğrendiğini pekiştirme fırsatı yaratılmaktadır.   Haftada iki ders  saati olan  Basketbol, Yüzme ,Tenis, Oryantiring,Dans kulüp branşları Beden Eğitimi Öğretmeni ve Antrenörler eşliğinde verilmektedir. Yüzme dersi Eğitim Öğretim yılı başında planlanmakta ve her sınıf seviyesinde sene sonuna kadar verilmektedir.Her bireyin  hazırbulunuşluluk düzeyleri göz önünde tutularak ilgi yetenekleri doğrultusunda Beden Eğitimi Öğretmeni ve antrenörlerin yönlendirmesi ile okul takımları oluşturulmaktadır. Okul takımlarımız Basketbol, Tenis, Yüzme, Futsal ,Oryantiring olarak belirlenmiştir. Kurumumuzda her bireyin eğitimi  için önem taşıyan kapalı yüzme havuzu ,açık ve kapalı basketbol sahası , tenis kortu , jimnastik salonu , her katta olmak üzere masa tenisi masası  gibi bir çok imkanlar sunulmaktadır.2015-2016 Eğitim Öğretim yılı itibari ile TED Adana Kolejliler Spor Kulübü Derneği kurulmuş olup Basketbol, Yüzme, Oryantiring branşlarında takımlar bulunmaktadır.  .Spor ve beslenmenin önemi vurgulanmakta ve yaşam tarzı haline gelmesi için uzmanlar tarafından spor ve benzeri konulu  uygulamalar, sunumlar  ve paneller hazırlanmakta ve sunumlar yapılmaktadır. Eğlenerek öğrenmenin en üst seviyede olduğu ,fairplay kuralları içinde zevkli zamanların geçirildiği sınıflar arası turnuvalar yapılmakta ve her birey ilham aldığı doyuma ulaşmaktadır.

GÖRSEL SANATLAR DERSİ

 TED Adana  Kolejinde Sanat eğitimi Türk Milli Eğitimi’nin ilkeleri doğrultusunda verilmektedir. Amacımız, öğrencilerin algısal yetilerini geliştirmek, zihinsel birikimlerini keşfederek görsel biçimler ile ifade edebilmelerine yardımcı olmak ve kendini özgürce ortaya koyabilmesini sağlamaktır. Öğrencilerimizin Görsel Sanatlar dersinde ortak verilen kararlar doğrultusunda özgün çalışmalar yaparak, yaratıcı düşünme, üretme ve deneme kapasiteleri geliştirilerek, onların güzel sanatlar dalında yetiştirilmeleri sağlanmaktadır.

Kazanımlarımız

  • Sanat etkinlikleri yoluyla sanatın yaşamdaki yeri ve önemini kavrayabilen,
  • Sanat eserlerini inceleyerek sanata ilgi duyan,
  • Eleştirel ve yaratıcı düşünebilen,
  • Sanat aracılığıyla iletişim kurabilen,
  • Başladığı işi bitirebilen,
  • Gurup çalışmasında birlikte karar vermeyi becerebilen,
  • Çevresini ve kültürel farklılıkları inceleyerek üç boyutlu çalışmalara aktarabilen,
  • Atık malzemelerle çalışmalar tasarlayabilen, çevresine duyarlı öğrenciler yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Öğrencilerimizin tarihi ve kültürel açıdan gelişmeleri amacıyla geziler düzenleniyoruz. Hafta içi ve hafta sonu kulüplerimizle daha da ayrıntılı çalışmalara yer veriyoruz. Tuval resmi, seramik, üç boyutlu tasarımlar, heykel, el-sanatları, baskı resim, ebru,vitray ve duvar resmi gibi. Okulumuz, yıl boyunca yurt içi ve dışında yapılan yarışmalara öğrencilerimizin katılımı için her türlü desteği sağlamaktadır.Öğrencilerimiz, yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalarını “Sanat Şenliği” kapsamında düzenlenen sergiler aracılığıyla izleyiciye sunmanın heyecanını da yaşamaktadır.Öğrencilerimize sanatın ve sanat eserlerinin her zaman önemsenecek değerler olduğunu benimsemesini, doğada olan ve insan eliyle üretilen her şeyi estetik değerleri ile görmesini, kendini ifade ederken de bu değerlerden yararlanma yeteneği kazanmasını sağlıyoruz.  Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerimiz, tüm öğretim etkinliklerine etkin olarak katılmakta, öğretmenlerimiz bu süreçte öğrenciyi yönlendiren, yardımcı olan rehber konumunda dersi işlemektedir. Öğretmenlerimiz yapılan etkinlikler sırasında öğrenciyi izler, yapıcı eleştiriler getirerek öğrencilerimizin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

MÜZİK DERSİ 

Okulumuzda 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara, müzik dersinde branşlaşma sistemi uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz sene başında; yan flüt, gitar ve keman branşlarından bir tanesini guruplar halinde enstrüman eğitimi alırlar. Her öğrencinin bir enstrüman ile bağ kurmasını amaçlayan bu uygulamamız; modern yaşama uyum sağlamış ve topluma ışık tutabilecek bireyler yetiştirmeyi hedefler TED Adana Kolejinin müziğe verdiği önem güçlü profesyonel ses stüdyolarından, prova odalarına, enstrümanlardan performans sahnelerimize kadar fiziksel altyapımız ile kendini göstermekte, sonuçları ise öğrencilerimizin performansları ile belgelenmektedir

KEMAN
Keman eğitimi temel olarak, duruş ve tutuş, sağ ve sol elin konumu, yayın teller üzerinde kullanımı, solo ve
piyano eşlikli çalışmalarıyla ünlü klasik bestecilerin eserlerinin seslendirilmesinin yanı sıra, belirli bir düzeye
ulaşmış öğrencilerden oluşturulan yaylı çalgılar orkestrasında, klasik ve popüler müziklerden örnekler
seslendirilmektedir.

GİTAR
Eğitim süresi içerisinde klasik gitarı alt yapısı ile öğrenme, teknik çalışmalar, ellerin koordineli çalışması ve
nota eğitimi ile birlikte solo veya orkestrasyon çalışmalarıyla ünlü klasik gitar bestecilerinin eserlerinin
seslendirilmesinin yanı sıra Latin, Türk müziği v.b. farklı tarzlarda eserler de seslendirilmektedir.
PİYANO
Eğitim süresi içerisinde piyano alt yapısıyla öğrenme, teknik çalışmalar, ellerin koordineli çalışması ve nota
eğitimi ile birlikte solo ve eşlik çalışmalarıyla ünlü klasik bestecilerin eserlerinin seslendirilmesinin yanı sıra
farklı tarzlarda eserler de seslendirilmektedir.
YAN FLÜT
Okulumuzda uygulanan flüt eğitimi, bilimsel yöntem ve geçerliliğe sahip olup, çalgı üzerinde teknik
bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlar. Flüt eğitimi ile birlikte solfej, teori, genel müzik kültürü gibi
tamamlayıcı derslerde birlikte uygulanır.

KONSERLERİMİZDEN
Her akademik yılın belirli dönemlerinde öğrencilerimiz o yılın çalışmalarının bir ürünü olan
tematik konserler sunarlar.

ATATÜRK KÖŞESİ

#

TANITIM FİLMLERİMİZ
TED ADANA GAZETESİ

ŞİİR VE ÖYKÜ KİTAPLARIMIZ

BAĞLANTILAR

# # # # # # # # # # # #
# #