Branş Dersleri

BEDEN EĞİTİMİ  VE SPOR DERSİ

Okul öncesi dönemde, haftada 2 saat  yapılan derslerimizde öğrencilerimizin temel hareket becerilerini geliştiren   ( yürüme, koşma, zıplama, atma – tutma, sürünme, fırlatma, tırmanma, dengeleme, yer değiştirme )  hareket ihtiyacını karşılayan etkinlikler, eğitsel oyunlar, istasyon çalışmaları, tekli ve eşli hareket becerileri, basit kurallı oyunlar ve taklidi hareket çalışmaları anlatım, gösteri, gösterip – yaptırma, soru – cevap ve uygulama yöntemleri ile yaptırılmaktadır. Ayrıca haftada 1 saat  dönüşümlü olarak yüzme dersi  ve haftada 1 saat  bale eğitimleri alan, hafta sonu kursları ile hem eğlenip hem de öğrendiklerini pekiştiren öğrencilerimizin  bedenini tanıma, bedenini koordineli kullanma, bedensel  ve sosyal farkındalığı arttırma, yardımlaşma, paylaşma, saygılı olma, özgüven duygusunu geliştirme gibi çok yönlü gelişim amaçlanarak yaşam boyu spor yapma alışkanlığı kazandırma çalışmaları yapılmaktadır.

 GÖRSEL SANATLAR  DERSİ

TED Adana  Kolejinde Sanat eğitimi Türk Milli Eğitimi’nin ilkeleri doğrultusunda verilmektedir. Amacımız, öğrencilerin algısal yetilerini geliştirmek, zihinsel birikimlerini keşfederek görsel biçimler ile ifade edebilmelerine yardımcı olmak ve kendini özgürce ortaya koyabilmesini sağlamaktır. Öğrencilerimizin görsel sanatlar dersinde ortak verilen kararlar doğrultusunda özgün çalışmalar yaparak, yaratıcı düşünme, üretme ve deneme kapasiteleri geliştirilerek, onların güzel sanatlar dalında yetiştirilmeleri sağlanmaktadır.  Resim etkinliği çocuklarda algı, beceri ve yaratıcı gücün bir göstergesi ve özellikle duygularını ifade etmenin en güzel aracıdır. Hedefimiz, çocukların psikomotor gelişimlerini desteklemek, farklı boyama tekniklerini öğretmek ve güzel sanatlara ilişkin bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.Görsel sanatlar dersimizde çocukların yaşları, gelişim düzeyleri, ilgi, ihtiyaçları ve hazır bulunuşlulukları göz önünde bulundurulur.Atölye ortamımız ve etkinliklerde kullanmakta olduğumuz malzemeler, öğrencilerimizin var olan kapasitelerini ortaya çıkarmalarına ve kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

 Kazanımlarımız

 • Sanat etkinlikleri yoluyla sanatın yaşamdaki yeri ve önemini kavrayabilen,
 • Sanat eserlerini inceleyerek sanata ilgi duyan,
 • Eleştirel ve yaratıcı düşünebilen,
 • Sanat aracılığıyla iletişim kurabilen,
 • Başladığı işi bitirebilen,
 • Gurup çalışmasında birlikte karar vermeyi becerebilen,
 • Çevresini ve kültürel farklılıkları inceleyerek üç boyutlu çalışmalara aktarabilen,
 • Atık malzemelerle çalışmalar tasarlayabilen ve çevresine duyarlı öğrenciler yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Öğrencilerimizin tarihi ve kültürel açıdan gelişmeleri amacıyla geziler düzenleniyoruz. Hafta içi ve hafta sonu kulüplerimizle daha da ayrıntılı çalışmalara yer veriyoruz. Tuval resmi, seramik, üç boyutlu tasarımlar, heykel, el-sanatları, baskı resim, ebru,vitray ve duvar resmi gibi. Uygun hava koşullarında resim, heykel ve seramik çalışmalarımızı doğada gerçekleştirmekteyiz.  Okulumuz, yıl boyunca yurt içi ve dışında yapılan yarışmalara öğrencilerimizin katılımı için her türlü desteği sağlamaktadır.Öğrencilerimiz, yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalarını “Sanat Şenliği” kapsamında düzenlenen sergiler aracılığıyla izleyiciye sunmanın heyecanını da yaşamaktadır.

MÜZİK DERSİ

Okul öncesi; olarak öncelik amaç çocukların müziği sevmesidir. Orff ve beden perküsyonu ile çocukların müzik/dans biçimini edinmeleri amaçlanmıştır.Çocuklar El çırparak, parmak şıklatarak, ayaklarını yere vurarak ve ses çıkararak müzik/dans fikirlerine hayat veriyorlar. Aynı Zaman’da ksilofon eşliğinde renklerle çocuklara nota eğitimi verilmektedir.

image3        image5

 SATRANÇ DERSİ

Satranç dersinin amacı sadece satranç oyununu öğretmek değildir.  Öğrencilerin zihinsel ve duyusal gelişimine, onların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda katkı getirmektir. Bu nedenle çoklu zeka kuramı çerçevesinde bir eğitim ve öğretim programı düzenlenmiştir. Satranç öğretim programı, satrancı kullanarak öğrencilerin çeşitli becerileri kazanmalarına ve olumlu kişisel nitelikler geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır. Bununla birlikte satranç öğretim programı diğer derslerle, ara disiplinlerle ve becerilerle bağlantılar kurarak öğrenci eğitimini bütüncül olarak geliştirmeyi amaç edinmiştir.

Satranç programında çok boyutlu zeka kuramı, iki amacı gerçekleştirmek için kullanılmıştır: Birincisi programda yer alan kazanımlar yoluyla öğrencilerin çok boyutlu zekalarını geliştirmek, ikincisi ise öğrenme sürecinde çok daha kolay ve kalıcı öğrenmeyi sağlamaktır. Öğrenciler satranç programındaki kazanımları gerçekleştirdikçe çok boyutlu zeka alanlarını geliştirecek; diğer taraftan öğretme-öğrenme etkinliklerinde çok boyutlu zekalarını kullanarak bilgi ve beceriyi kendileri için anlamlı hale getireceklerdir. Böylelikle öğrenciler, bilgi ve becerileri uzun süreli belleklerine depolayabilir. Bilgi ve becerinin anlamlı bir biçimde kodlanarak uzun süreli belleğe atılması, bilgi ve becerinin kalıcı olmasını sağlayacaktır.

ÇOKLU ZEKA KAZANIMLARI

 • Sözel (Dil) Zekası
 • Mantıksal (Matematiksel) Zeka
 • Müziksel (Ritmik) Zeka
 • Bedensel (Kinestetik) Zeka
 • Görsel (Uzamsal) Zeka
 • Öze Dönük (İçsel) Zeka
 • Sosyal (Kişilerarası) Zeka
 • Doğa Zekası

ANASINIFI KAZANIMLARI

 • Satrancın kendisi için yararlı kuralları olan bir oyun olduğu anlama,
 • Taşların isimlerini bilme ve satranç tahtasına doğru bir şekilde dizme,
 • Satranç tahtasının bir takım geometrik şekillerden oluştuğu ve satranç taşlarının hareketlerini bu şekillerle bağlantı kurarak öğrenme,
 • Her taşın farklı hareketleri olduğunu öğrenme ve bunu satranç tahtasında gösterme,
 • Bu hareketleri bedensel ve müziksel zekalarını kullanarak başkalarına anlatabilme, bu sayede kendine güven duygusunun geliştirilmesi,
 • Oyun esnasında sıra ile hamle yapılması ve taş alırken rakibe saygı duyulması ile öz denetim becerilerinin geliştirilmesi,
 • Taşların hareketlerini öğrendikten sonra savunma ve saldırı için onları koordine etme,
 • Bir taşı oynamadan önce doğru karar verme sürecini kullanma ve geliştirme,
 • Bir hamle yaptıktan sonra sonuçlarına katlanmayı bilme ve mücadele etme,
 • Sabırlı olmayı, kazanma ve kaybetmeyi öğrenme,

YARATICI DRAMA DERSİ 

Çocuk merkezli eğitim yaklaşımının kabul gördüğü günümüzde yeni bir yöntem olarak çocuğu merkeze alan ve oyunsu süreçlerle çocuğun aktif olmasını sağlayan drama derslerimizde, çocuklarımızın gelişimsel dönemlerine uygun olarak sosyal, zihinsel ve fiziksel açıdan gelişimlerini destekleyici Türkçe ve İngilizce etkinlikler ve bunun yanı sıra yaratıcı ve sezgisel düşünme, özgün olma gibi becerilerini geliştirmek için “SCAMPER” etkinliklerini kullandığımız bir drama sürecini çocuklarımıza sunuyoruz. Drama etkinliklerinde, çocuklarımızın çözüm odaklı, fikirlerini ve duygularını özgürce ifade edebilen, grupla işbirliği içerisin de çalışabilen, lider ruhlu, empati kurabilen, özgüveni yüksek, vizyon sahibi, yaratıcı ve hayal dünyası gelişmiş birer birey olmalarını hedefliyoruz.

ATATÜRK KÖŞESİ

#

TANITIM FİLMLERİMİZ
TED ADANA GAZETESİ

ŞİİR VE ÖYKÜ KİTAPLARIMIZ

BAĞLANTILAR

# # # # # # # # # # # #
# #