Bilim

TED  Adana Koleji olarak hedefimiz bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerimizi bilimin aydınlık dünyasıyla yüzleştirmektir. Bu dünyayla yüzleştirmek adına araştırma , analiz, sentez aşamalarında öğrencilerimizi aktif tutarak cesaretlendirmek, merak duygularını canlı tutmak derslerimizin temel ilkesidir.

TED Adana Kolejinde derslerimiz sadece teorik temele dayanmamakta,öğrencilerin tüm kazanımları bireysel ya da grup halinde yaptıkları deney,gözlem,araştırma veya aktivitelerle hayatın içinden çıkarmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz ihtiyaçları doğrultusunda desteklenerek, bilim alanında tüketen değil, üreten bireyler olması hedeflenmektedir.

TED Adana Kolejinde dersler, her branşa özel araç-gereçlerle donatılmış, görsel ve işitsel elektronik teknolojilerle tasarlanmış, branşlara ait derslik ve laboratuvarlarda  işlenmektedir.Derslik sistemi sayesinde öğrencinin ders içerisinde aktif kılınabileceği ortamlar önceden öğretmen tarafından her ders ve konu için hazırlanabilmektedir.Bu sistem çocuklarımızın “sorgulayıcı-araştırıcı”düşünme modelini içselleştirmelerine olanak vermektedir.

TED Adana Kolejinde öğrencilerimizin yaratıcılıklarını, bilime bakışlarını beslemek adına tam donanımlı iki adet fen laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda TED Adana Koleji öğrencilerinin edinecekleri kazanımlar:

1-Öğrenci deney yapma, ölçme, gözlem yapma, hipotez kurma gibi bilimsel süreçlerin bazılarını geliştirebilme fırsatı elde eder.

2-Öğrenciler birinci elden deneyimlerle bilimsel bilgileri elde eder. Bu durum öğrenciye olumlu bir motivasyon kazandırır.

3-Bilişsel süreç becerilerini gerçekleştiren öğrencilerin daha kolay öğrendikleri ifade edilmektedir.

4-Öğrencilerin bireysel öğrenme becerilerini geliştirir ve öğrenciye bir bilim adamında olması gereken temel özellikleri kazandırır.

TED Adana Kolejinde öğrencilerimiz fen bilimleri konularına uygun deneyleri yapmak için    TESS/PHYWE ürünlerinin olduğu setleri kullanmaktadırlar. Bu setlerle öğrencilerimiz deney masalarının üzerinde 6 gruba ayrılarak, setlerin içindeki malzemeleri çok rahat kullanarak  fen bilimleri dersinde öğrendiklerini birinci elden deneyimleme fırsatı elde etmektedir.

TED Adana Koleji olarak bilişim teknolojileri dersinde öğrencilerimizin, bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişime paralel olarak ilerleyebilmelerini, iyi birer bilgisayar okuryazarı olarak çağımızı yakından takip etmelerini ve günlük yaşantılarındaki ihtiyaçlarını karşılayarak bu doğrultuda projeler üretmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz.

Bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimizde geliştirmeyi amaçladığımız yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, işbirlikli çalışma ve problem çözme becerilerini verdiğimiz programlama, web tasarımı, 3D tasarım ve robot eğitimleriyle desteklemekteyiz.

TED Adana Koleji olarak öğrencilerimize matematiği yaşamın içerisinden materyaller ve problemler üzerinden aktararak öğrencilerimizin problem çözme becerisini, analitik düşünce yapılarını geliştirmeyi hedeflemekteyiz.Bilimin evrensel dili olan matematiği teorik bilgilerin ötesine taşıyarak , matematik okuryazarlığına ayrıca önem vererek bu konuda çalışmalar yapılmaktadır.

Bilimlerin tekerleği olması niteliği ile sınav için değil yaşam için her alanda matematiği tecrübe edebilecekleri disiplinler arası çalışmalar yapılmaktadır.
Teknolojiyle bütünleşen dünyaya ayak uyduran okulumuzda geometri eğitiminde Geo-gebra dinamik yazılımını kullanarak , bilgisayar destekli matematik eğitimi verilmektedir.

Öğrencilerimizin ilgi alanlarını, meraklarını, araştırma ve sorgulama isteklerini diri tutarak daha ileriye taşıma adına ilkokullara yönelik; Eğlenceli Matematik Kulübü ve 15 günde bir fen laboratuarı deney saati; ortaokula yönelik ise Akıl Oyunları Kulübü ve Çılgın Bilim Kulübü çalışmaları yapılmaktadır.

Ayrıca yerel ve ulusal bilim kongreleri, yarışmaları takip ederek uygun ekipler eşliğinde katılımı sağlamak öğrencilerimizi ileriye taşımak ana hedefimizdir.

 

 

 

ATATÜRK KÖŞESİ

#

TANITIM FİLMLERİMİZ
TED ADANA GAZETESİ

ŞİİR VE ÖYKÜ KİTAPLARIMIZ

BAĞLANTILAR

# # # # # # # # # # # #
# #